Privacy Statement

Vergelijk en Bespaar
Zorg voor uw dieren
Altijd up to date

Persoonlijke gegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons stuurt. Daarnaast kunnen op de website automatisch gegevens worden opgeslagen (zoals uw IP-adres), soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. Dierenverzekering-Vergelijken.nl waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Dierenverzekering-Vergelijken.nl respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd.

E-mail

Als u een contactformulier invult op de website of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Klikgedrag

Op de website van Dierenverzekering-Vergelijken.nl worden middels een tool van Hotjar algemene en niet tot persoonsgegevens herleidbare gegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Dierenverzekering-Vergelijken.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u een reservering maakt.

Dierenverzekering-Vergelijken en haar partners

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Dierenverzekering-Vergelijken.nl geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.