Epileptische aanvallen bij honden: oorzaken, zorg en behandeling

Epileptische aanvallen bij honden: oorzaken, zorg en behandeling

[ez-toc]

Epilepsie bij honden is een aandoening die zowel huisdieren als hun eigenaren diep raakt. Wanneer een hond met epilepsie geconfronteerd wordt met een aanval, is het niet alleen een fysiek ontwrichtende ervaring voor het dier, maar ook een emotioneel belastende situatie voor de eigenaar. Deze blog duikt in de wereld van epilepsie bij honden, biedt inzicht in de symptomen, oorzaken, en behandelingen, en geeft praktische adviezen voor het omgaan met een hond met epilepsie.

Door bewustwording te vergroten en informatie te delen, streven we ernaar om eigenaren van huisdieren te voorzien van de hulpmiddelen die ze nodig hebben om hun epileptische honden een vol, gelukkig en gezond leven te laten leiden.

Wat is epilepsie?

Epilepsie bij honden is een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door het herhaaldelijk optreden van ongecontroleerde en plotselinge elektrische verstoringen in de hersenen, resulterend in aanvallen. Deze aanvallen kunnen variëren van mild, zoals kortstondig staren of schijnbare afwezigheid, tot ernstig, met intensieve fysieke convulsies, bewustzijnsverlies, en soms zelfs agressie zonder herkenning van de omgeving of eigenaars. Primair of idiopathisch is wanneer de oorzaak onbekend is, terwijl secundaire epilepsie kan ontstaan door een specifieke onderliggende aandoening zoals een hersentumor, trauma, of infectie. De diagnose wordt typisch gesteld op basis van de medische geschiedenis, symptomen, en uitsluiting van andere oorzaken. Hoewel epilepsie niet te genezen is, kan het vaak effectief worden beheerd met medicijnen die de frequentie en ernst van de aanvallen verminderen, waardoor de levenskwaliteit van de hond aanzienlijk verbetert.

Hoe ontstaat epilepsie bij honden?

Epilepsie bij honden ontstaat door abnormale, ongecontroleerde elektrische activiteit in de hersenen, die leidt tot terugkerende aanvallen. Deze aandoening kan worden ingedeeld in primaire (idiopathische) epilepsie, waarbij geen duidelijke oorzaak te vinden is en vermoedelijk genetische factoren een rol spelen, en secundaire epilepsie, die het gevolg is van een specifieke onderliggende aandoening zoals hersenletsel, tumoren, infecties, of metabole stoornissen.

Bij primaire epilepsie vermoedt men dat de aanleg voor epilepsie erfelijk is, vooral bij bepaalde rassen die meer predispositie vertonen. Secundaire epilepsie ontstaat wanneer externe factoren of gezondheidsproblemen de normale hersenfunctie verstoren, wat leidt tot epileptische aanvallen. Ondanks uitgebreid onderzoek blijft de exacte mechanisme van hoe epileptische aanvallen ontstaan in veel gevallen ongrijpbaar, deels omdat de hersenen complex zijn en de oorzaken van epilepsie divers kunnen zijn. Effectief beheer van epilepsie bij honden vereist een nauwkeurige diagnose van de onderliggende oorzaak, indien aanwezig, om een gerichte behandeling mogelijk te maken.

Wat te doen bij een epileptische aanval?

Wanneer een hond een epileptische aanval krijgt, is het cruciaal om kalm te blijven en de volgende stappen te volgen om de veiligheid van zowel de hond als de eigenaar te waarborgen:

1. Zorg voor een veilige omgeving

Verwijder scherpe of harde voorwerpen uit de buurt van de hond om verwondingen te voorkomen. Zorg ervoor dat de hond zich niet kan bezeren tegen meubels, trappen, of andere potentieel gevaarlijke obstakels.

2. Tijd de Aanval

Noteer hoe lang de aanval duurt. Dit is belangrijke informatie voor de dierenarts om de ernst van de epilepsie te beoordelen en een behandelplan op te stellen.

3. Minimaliseer stimulatie

Demp de lichten, verminder geluiden, en probeer een rustige omgeving te creëren. Overmatige sensorische prikkels kunnen de situatie voor de hond verergeren.

4. Raak niet de bek van de hond aan

Probeer niet de bek of tong van de hond te controleren of vast te houden. Er is geen risico dat de hond zijn tong inslikt, en door te proberen de bek te openen, kun je zowel jezelf als de hond verwonden.

5. Bied comfort na de aanval

Na een aanval kan een hond gedesoriënteerd of zelfs tijdelijk blind zijn. Blijf kalm en bied troost met je aanwezigheid, maar forceer geen fysiek contact. Laat de hond op eigen tempo herstellen.

6. Raadpleeg een dierenarts

Als het de eerste keer is dat je hond een aanval heeft, als de aanval langer dan enkele minuten duurt, of als de aanvallen zich herhaaldelijk voordoen (cluster-aanvallen), is het essentieel om zo snel mogelijk een dierenarts te raadplegen. De dierenarts kan de oorzaak van de aanvallen onderzoeken en een passende behandeling adviseren.

Het effectief beheren van epilepsie bij een hond vereist een goede observatie en communicatie met een dierenarts om de best mogelijke zorg en levenskwaliteit voor de hond te waarborgen.

Fases van een Epileptische aanval

Een epileptische aanval bij een hond doorloopt gewoonlijk drie fasen:

1. Aura of prodrome

Dit is de voorfase van een aanval, waarin een hond veranderingen in gedrag kan vertonen. De hond kan onrustig worden, aanhankelijk gedrag tonen, zich verstoppen, of juist ongewoon nerveus lijken. Deze fase kan enkele minuten tot uren duren en is niet altijd voor de eigenaar herkenbaar als deel van een epileptische aanval.

2. Ictus

Dit is de daadwerkelijke aanvalsfase, waarin de hond de kenmerkende symptomen van een epileptische aanval vertoont. Deze kunnen variëren van lichte trillingen en afwezigheid tot ernstige convulsies, met spiertrekkingen, schuimbekken, omvallen, en ongecontroleerd urineren of defeceren. Deze fase duurt meestal enkele seconden tot enkele minuten.

3. Postictale fase

Na de aanval komt de hond in de herstelfase, waarin hij gedesoriënteerd, verward, of zelfs tijdelijk blind kan zijn. Sommige honden vertonen verhoogde dorst of honger. Deze fase varieert in duur, van enkele minuten tot enkele uren, en vereist geduld en zorg van de eigenaar om de hond te helpen herstellen.

Elke fase van een epileptische aanval bij een hond heeft zijn eigen unieke kenmerken en vereist aangepaste zorg en begrip van de eigenaar om de hond zo goed mogelijk te ondersteunen.

Oorzaken van epilepsie bij honden

Epilepsie bij honden kan door verschillende factoren worden veroorzaakt en wordt over het algemeen ingedeeld in drie hoofdcategorieën: idiopathische epilepsie, structurele epilepsie en reactieve epileptische aanvallen.

1. Idiopathische epilepsie

  •  Dit is de meest voorkomende vorm van epilepsie bij honden en wordt gekenmerkt door terugkerende aanvallen zonder identificeerbare onderliggende oorzaak.
  •  Genetische factoren spelen vaak een rol, met sommige rassen zoals de Beagle, Labrador Retriever, en Golden Retriever die een hogere predispositie vertonen.
  •  Idiopathische epilepsie manifesteert zich meestal bij jonge tot middelbare leeftijd honden.

2. Structurele epilepsie

  • Structurele epilepsie verwijst naar aanvallen die worden veroorzaakt door een specifieke hersenafwijking, zoals een tumor, hersenontsteking (encefalitis), trauma, infectie, of vasculaire aandoening.
  • MRI-scans en andere diagnostische tests kunnen worden gebruikt om de onderliggende structurele oorzaak te identificeren.

3. Reactieve epileptische aanvallen

  • Reactieve aanvallen zijn het gevolg van metabole problemen of toxische stoffen die de hersenen beïnvloeden, maar worden niet veroorzaakt door hersenafwijkingen zelf.
  • Voorbeelden van oorzaken zijn leverziekte (leverencefalopathie), nierfalen, lage of hoge bloedsuikerspiegel, elektrolytenonbalans, en vergiftiging.

Het is belangrijk om een dierenarts te raadplegen voor een grondige evaluatie als een hond epileptische aanvallen ervaart. Een accurate diagnose is essentieel voor het bepalen van de meest effectieve behandeling en het beheer van de aandoening.

Hoe kan epilepsie bij honden behandeld worden?

De behandeling van epilepsie bij honden richt zich op het verminderen van de frequentie, duur en ernst van de aanvallen. Hoewel epilepsie meestal niet volledig genezen kan worden, kan een effectief beheer de levenskwaliteit van de hond aanzienlijk verbeteren. Aanpassingen in dieet en levensstijl, inclusief stressreductie, dragen bij aan het beheer van de aandoening. Regelmatige follow-up met de dierenarts is cruciaal om de effectiviteit van de behandeling te beoordelen en indien nodig aan te passen. In sommige gevallen kan aanvullende behandeling nodig zijn om onderliggende oorzaken van secundaire epilepsie aan te pakken.

Medicatie

Medicatie vormt een hoeksteen in de behandeling van epilepsie bij honden, met als doel de frequentie en ernst van aanvallen te verminderen, waardoor de levenskwaliteit van het dier aanzienlijk verbetert. Fenobarbital en levetiracetam zijn twee van de meest gebruikte anti-epileptische medicijnen. Fenobarbital, bekend om zijn effectiviteit en kostenefficiëntie, werkt door de activiteit in het brein te verminderen die aanvallen kan veroorzaken. Levetiracetam, een nieuwer medicijn met minder bijwerkingen, wordt vaak gebruikt in combinatie met andere medicijnen voor een synergetisch effect. Zonisamide is een ander effectief medicijn, gewaardeerd om zijn relatief veilige profiel. Een zorgvuldig beheer door een dierenarts, inclusief regelmatige monitoring en dosisaanpassingen, is essentieel om optimale resultaten te behalen en de gezondheid van de hond te waarborgen.

Sluit een hondenverzekering af voor epilepsie bij een hond

Het hebben van een hond met epilepsie brengt niet alleen emotionele zorgen met zich mee, maar kan ook financiële uitdagingen met zich meebrengen vanwege de kosten voor diagnostiek, behandeling en voortdurende zorg. Het afsluiten van een dierenverzekering is daarom een wijze beslissing voor eigenaren van honden die aan deze aandoening lijden. Een goede dierenverzekering dekt vaak de kosten van medicatie, veterinaire bezoeken, en eventuele speciale behandelingen die nodig zijn om de conditie van uw hond te beheren. Dit kan een aanzienlijke financiële last verlichten en eigenaren de gemoedsrust geven dat hun geliefde huisdier de beste mogelijke zorg kan ontvangen zonder dat de kosten een belemmering vormen. Op onze website, dierenverzekering-vergelijken.nl, bieden wij uitgebreide informatie over dierenverzekeringen en presenteren we een breed assortiment aan verzekeringsopties. Hierdoor kunt u gemakkelijk de verschillende plannen vergelijken en de verzekering kiezen die het beste past bij de behoeften van uw hond met epilepsie.

Blog delen op Social Media :

Waarom uw hond verzekeren?

Top 3
hondenverzekeringen

Vorige slide
Volgende slide

Gerelateerde dieren blogs